Σάββατο 16 Ιουλίου 2011

Εμείς κι εσείς.

Τελικά είμαστε πολύ διαφορετικοί.
Και στα μικρά και στα μεγάλα.
Και μέχρι τωρά νόμιζα ότι είναι τα μεγάλα στα οποία υστερούσαμε που με νευρίαζαν.
Τελικά μπορεί να είναι τα μικρά όπου υστερείτε που με νευριάζουν.
Το σκέφτομαι.