Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016

Ωριμότητα.

14:30- έρκεται η Α και κατηγορά μου τον Β με τον οποίο έχουμε την ίδια σχέση όπως εγώ και εκείνη. Εν με πείθει, και δεν με κόφτει καν, επειδή ξέρω την.
19:30- πάει η Α και κατηγορεί με στον Β, μπροστά μου. Ο Β πείθεται για μένα και κατηγορεί με επίσης με βάση τα λεγόμενά της.

Η Α νιώθει ότι έχει θριαμβεύσει σήμερα, και ότι έχει συμπληρώσει το λόγο ύπαρξής της- να νιώθει θύμα των πάντων θυματοποιόντας τον εαυτό της και χειραγωγόντας τον κόσμο που είναι κοντά της.

Η Α εν 65, ο Β εν 66 χρονών. Είμαι σχεδόν 30. Κι έχω περίτου νουν που λλόου τους.
Πάμεν καλά.