Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012

φυγή

Τελικά τις λέξεις...


...τις έννοιες...


"πεπρωμένο"

"μελλούμενο"

"γραφτό"

"destiny"

"κάρμα"

"κισμέτ"


...εν σοφοί αθρώποι που τα σκεφτήκαν...Εσκέφτουμουν την κορού που εχάθηκε τες προάλλες στο δρόμο προς το αεροδρόμιο...


Εγλύτωσεν την μια φορά, που ήταν πιο μιτσιά, τζαι ήρτεν η ώρα τωρά πάλε.Ναι, εν το μόνο βέβαιο για ούλλους μας, εν το μόνο που πρέπει ούλλοι να περιμένουμε, αλλά άλλο με έτσι τρόπο, τζι άλλο άμα γεράσει το πλάσμα...Εν την ήξερα, εν ήξερα την οικογένειά της, εν θα επερνούσαν τούτες οι σκέψεις που το μυαλό μου αν δεν μου είχε μιλίσει η Αλισαβού για την περίπτωση τούτη, εν ξέρω αν έχω το δικαίωμα να μιλώ για κάποιον που δεν ήξερα, για κάποιον που δεν είναι πλέον εδώ, αλλά ουσιαστικά δεν ήθελα να μιλήσω για τούτο.

Μόνο για τες σκέψεις μου.

Απολογούμαι αν θίγω κάποιον.